Stillhetsmeditation

 Närvaro i stillhet.

* Närvaro och fokus

* Låta tankarna passera, som moln på himlen.

2012. Contact: biaraanakhita@yahoo.com
Download Joomla Templates