Ming healing

 är en gammal kunskap, en lära om Mings flöde.

Ett flöde av helande energi och kunskap

* skapa hela kroppar, mer än den fysiska.

* transformera våra kroppar till högre vibrationsnivåer.

* grundning (jordning)

Ming energin: Moder Jord, följa intuitionen, känslan, ögonblicket..Kunskapen kommer i stunden- sann kunskap...

Fanns på Lemurien, Stilla Havet landet i väster (Mexico), Burma, Indien, Tibet, Kina...

Chang Ming utformade metoden och levde som örtmästare i Kina. Nu kanaliserad via Ra.

Ming-healing 10-60 min 500 kr.

2012. Contact: biaraanakhita@yahoo.com
Download Joomla Templates